Simply Organic SL

  • LA NOSTRA HISTÒRIA
  • PRODUCCIÓ
  • PROTEGIR LES TORBERES
  • NATURE TO NATURE
  • FUNDADOR
  • LA TEVA HISTÒRIA D'ÈXIT

LA NOSTRA HISTÒRIA

ECOLÒGIC.SENSE TORBA.SOSTENIBLE

Després d’establir-nos a Barcelona el 2003, ens vam proposar fabricar substrats de coco sense torba i productes vegetals naturals de la màxima qualitat capaços de potenciar un arrelament, creixement i floració òptims, conservant les torberes de la Terra.

Durant dècades, les indústries agrícoles s’han enfrontat a reptes ambientals importants; nosaltres volíem distanciar-nos d’aquesta línia d’actuació dissenyant una gamma de productes per a plantació i cultiu sense torba i respectuosos amb el planeta que permetin arrelar, produir i desenvolupar els cultius i, finalment, conservar les torberes de la Terra, reduir la petjada de carboni i disminuir els residus ambientals.

Les torberes, també conegudes com a pantans o aiguamolls, són la major reserva de carboni terrestre del món i emmagatzemen aproximadament 550 gigatons de carboni, la qual cosa suposa més del doble del carboni emmagatzemat a tots els boscos del món.

Les torberes amb prou feines cobreixen 423 milions d’hectàrees de la superfície de la Terra. Només el 2,8% es troben a l’Índia i, encara que sabem que no existeix una cartografia exhaustiva de les seves localitzacions, tenen una importància global per a l’ecosistema del nostre planeta, atès que els aiguamolls tenen un paper crucial en la regulació del canvi climàtic que afecta la qualitat de l’aire i, en darrera instància, la nostra salut i benestar.

PRODUCCIÓ

Dissenyem, fabriquem i subministrem substrats de coco ecològics sense torba i productes de cultius naturals i renovables de màxima qualitat que protegeixen els ecosistemes de torberes, i reposen els recursos renovables naturals de la Terra.

PRODUCCIÓ. TRANSPORT. RESIDUS.

Reutilitzem un derivat alimentari que s’obté de diferents plantacions de coco de l’Índia, inclosa la regió de Tamil Nadu, una zona sense sal.

Ens assegurem que no es desaprofiti res a tota la cadena de subministrament.

Els nostres productes són ecològics, sense torba i sostenibles i es transporten per vaixell (aigua); tot i així, seguim buscant reduir la petjada de carboni de l’empresa per compensar les nostres emissions de CO2. Garantim que en la producció de la nostra gamma de productes es reutilitzi l’aigua necessària per rentar el substrat de coco i, finalment, que l’aigua es torni a filtrar per eliminar les sals abans d’utilitzar-la per al reg de les plantacions veïnes

DESENVOLUPAMENT DELS EMPLEATS. CONDICIONS DELS EMPLEATS. TECNOLOGIA. COMUNICACIONS

Treballem en estreta col·laboració amb diversos productors de plantes de palmell de coco i jute. Als nostres empleats agrícoles els agrada treballar en una comunitat en creixement perquè gaudeixen del que fan, a l’aire lliure, a la natura, dins de la nostra cadena de subministrament. Des del 2003 treballem amb el mateix grup de pagesos i productors agrícoles. Tots ells aprecien la bellesa natural dels substrats de coco i la producció vegetal tant com gaudeixen de treballar amb nosaltres.

Durant dècades, els agricultors han extret la llet i la polpa del coco per elaborar productes alimentaris i han desaprofitat la closca fibrosa restant o l’han venut com a matèria primera bàsica al mercat hortícola. Ashit Gwalani, el director general (fundador) de Simply Organic S.L., volia canviar això i va descobrir els beneficis de proporcionar una fibra de coco d’alta qualitat constant al cultivador professional i conscient

PROTEGIR LES TORBERES

LA NOSTRA MISSIÓ

La nostra visió a llarg termini és continuar dissenyant i fabricant substrats de coco de màxima qualitat, sense torba i respectuosos amb el medi ambient, així com recursos naturals renovables que protegeixen els ecosistemes de torba alhora que reposen els recursos naturals de la Terra.

CULTURA I HISTÒRIA

Les torberes constitueixen un arxiu de valor incalculable del nostre passat cultural. Sota la torba, també coneguda com aiguamoll, erms i molsa de torbera, hi han grans extensions de paisatges prehistòrics protegits de les pertorbacions actuals, com el drenatge de torberes i la desforestació.

Les torberes de la Terra formen part del nostre paisatge històric i contenen proves del tall de torba que es remunten a l’època romana i l’Edat Mitjana. Aquestes importants torberes estan formades per plantes riques en carboni, orgàniques, mortes i en descomposició en condicions de negament que ofereixen una qualitat d’aire inestimable i espais per respirar a milions de persones a les comunitats veïnes i, per tant, a l’atmosfera de la Terra i el canvi climàtic

COMUNITATS

Les torberes aporten a les comunitats locals una sensació enriquidora de paisatges seminaturals i relacions suggerents amb el nostre entorn natural. Les torbes de les zones humides tenen segles d’antiguitat i són essencials per optimitzar el valor biològic, cultural i econòmic associat als hàbitats saludables de les torberes.

A l’Índia, la torba ocupa 320-1000 quilòmetres quadrats d’aiguamolls; entre ells, Palani, Nilgiri Hills a Tamil Nadu i parts de Jammu i Caixmir són testimonis del ràpid esgotament de la capa orgànica. En protegir les torberes de la Terra, reduïm les emissions nocives de nivells alts de diòxid de carboni, que equivalen a una desena part de les emissions globals de gasos d’efecte hivernacle, així com la pèrdua de biodiversitat i dels recursos alimentaris que sustenten els mitjans de vida, amb efectes dramàtics als ingressos de les comunitats veïnes.

Des del 2003, a Simply Organic S.L. continuem aprofitant l’extraordinari poder de les plantes de manera que reposin els recursos naturals de la Terra sense fer malbé la vida silvestre o minvar comunitats emblemàtiques.

NATURE TO NATURE

ELS PODEROSOS RECURSOS RENOVABLES DE LA TERRA.

Quan el nostre fundador, Ashit Gwalani, va crear Simply Organic S.L. el 2003, desitjava aprofitar l’extraordinari poder de les plantes de tal manera que es reposessin els recursos naturals de la Terra sense fer malbé la vida silvestre o esgotar importants torberes d’aiguamolls. Així, va dissenyar una gamma de productes vegetals respectuosos amb el planeta i sense torba per preservar els recursos renovables i naturals de la Terra.

Ens sentim orgullosos d’aprofitar les propietats naturals dels recursos vegetals renovables de la Terra per elaborar UGro i CarbonKo. En darrer terme, la nostra gamma de productes restaura els valuosos recursos naturals de la Terra mitjançant la reutilització de l’excedent de recursos naturals renovables.

L’ARBRE DE LA VIDA

El Cocos nucifera, conegut més habitualment com a cocoter, pertany a la família botànica de les palmeres amb flor. Creiem que és una de les plantes més enginyoses del planeta Terra, per la qual cosa l’anomenem l’arbre de la vida.

A les nostres plantacions de cocoters, cadascun creix fins als 30 metres (98 peus) d’alçada i produeix fins a 85-90 fruits per arbre a l’any, cosa que fa molt feliços els nostres productors de cocos.

SUBSTRAT DE COCO

El substrat UGro COCO es fabrica a partir d’un derivat del coco. Processem la closca de coco únicament i el resultat té una textura similar a la de la molsa de torbera i altres substrats de cultiu, on la planta s’assenta, arrela i rep els nutrients.

El compost de torba és estructuralment diferent dels substrats de coco. La torba és densa, cosa que vol dir que reté més humitat i que té tendència a compactar l’oxigenació de l’arrel de la planta. En prémer amb la mà un substrat de coco com UGro COCO, el coco es desfà completament, mentre que la torba forma terrossos de grans dimensions.

Amb UGro COCO podeu controlar fàcilment l’alimentació i gestionar el desenvolupament de les arrels. Gràcies a les seves excel·lents propietats de retenció i absorció d’aigua, redueix intuïtivament el risc de malalties fúngiques al sistema radicular de la planta.

Els agricultors de Simply Organic S.L. extreuen la llet i la polpa dels cocos per a alimentació i Simply Organic S.L. reutilitza el derivat restant, la closca de coco fibrosa, inclosa la drupa de coco. Això permet que el nostre procés de fabricació sigui 100% natural i ecològic i redueix la seva empremta de carboni, disminueix els residus ambientals i protegeix els valuosos aiguamolls de les torberes de tot el món

ABSORCIÓ. RETENCIÓ D´AIGUA. NUTRIENT  NATURAL.

El substrat de coco UGro COCO està airejat, cosa que permet el desenvolupament i l’oxigenació de l’arrel vegetal i facilita el desenvolupament saludable de la planta. Compta amb una alta capil·laritat que possibilita la distribució uniforme de la solució nutritiva i regula així l’aportació hídrica.

  • Retenció d’aigua excel·lent: propietats d’aireig que afavoreixen els sistemes radiculars de les plantes i fomenten una plantació ràpida.
  • Nivells baixos de EC: rentat amb aigua sense sal i elaborat amb matèries primeres de plantacions ubicades lluny de la costa, en un ambient desproveït de sal. Això garanteix nivells baixos de EC.
  • Tamponat: tractat per reduir els nivells de sodi i potassi i garantir que els nutrients que utilitza estiguin disponibles directament.
  • Trichoderma harzianum: enriquit de forma natural amb un microorganisme que combat la podriment de l’arrel i accelera la planta.

QUALITAT, NO QUANTITAT

Els substrats de coco d’alta qualitat com UGro COCO controlen estrictament la quantitat de nutrients que reben les plantes permetent que la fibra de coco optimitzi els resultats finals. Per exemple, a les plantes fruiteres podem incrementar la producció i el pes i, a les plantes ornamentals, UGro COCO millora la robustesa i estructura de les flors.

ECOLÒGIC, SENSE TORBA I SOSTENIBLE

Els productes de UGro COCO es produeixen amb la part del fruit del cocoter que no es fa servir a la indústria alimentària. Renovem i reutilitzem el substrat de coco de màxima qualitat, 100% lliure de torba, per conservar les torberes d’aiguamolls gràcies a que és un producte reutilitzable.

JUTE

És possible que no ho hagi pensat abans, però la planta de jute es fa servir habitualment en moltes llars i productes industrials. La planta de jute és originària de l’Índia (principalment de Bengala Occidental), on es cultiva amb èxit el 85% del jute de tot el planeta. També es cultiva a la Xina, però, a causa de la seva gran quantitat de població, no sol manufacturar-se amb finalitats comercials. El jute es cultiva també a Tailàndia, Birmània i Pakistan, encara que a una escala molt menor.

HISTÒRIA I CULTURA

Durant segles, la fibra, la tija i la cinta de la pell exterior del jute han estat una part integral de la cultura índia, especialment al sud-oest de Bangla Desh. Al segle XVII, el jute es filava i manufacturava per crear tela de jute, xarpellera i tela per a sacs, i es produïa en sèrie per als militars. Més de mil milions de sacs de sorra de jute es van exportar de Bengala a les trinxeres durant la Primera Guerra Mundial, així com als Estats Units per a l’exportació de cotó. Actualment, el jute és molt utilitzat i apreciat en la construcció, l’art, la decoració i la indústria armamentística.

Més recentment, l’Índia ha augmentat el cultiu de jute i s’ha convertit en el productor i cultivador de jute més gran del món. Utilitzant tècniques de fabricació millorades, Simply Organic S.L. col·labora directament amb la nostra oficina de Tuticorin, al sud-est de l’Índia, per fabricar i subministrar jute resistent i de qualitat.

CULTIU

Per dissenyar i fabricar UGro JUTE utilitzem diferents jutes durs i tous. Els nostres agricultors escampen les llavors de jute en terra cultivat. Quan el jute té entre 15 i 20 cm d’alçada, els nostres agricultors el mig treuen per facilitar la collita, que té lloc després que el jute comenci a florir. Després les tiges de jute es tallen prop del terra perquè el cicle de cultiu del jute torni a començar de manera natural. A continuació, les tiges de jute se submergeixen en aigua dolça durant 20-25 dies. Això suavitza els teixits i trenca la sòlida unió entre el líber i l’estopa de jute (barra interior de fibra llenyosa), cosa que permet separar les fibres. Posteriorment, el jute es pela, es torna a rentar i es penja perquè s’assequi durant un parell de dies, fins que es deshidrati del tot a la llum natural del sol. Seguidament comença el procés d’enriament lligant els dos tipus d’enriat per separat, la tija i la cinta, i després s’empaqueta i es transporta al nostre fabricant per processar-lo mecànicament en una àmplia selecció de testos de jute, UGro JUTE.

UGro JUTE és la millor alternativa sense plàstic, 100% biodegradable, als residus plàstics dels testos.

FUNDADOR

El nostre fundador, Ashit Gwalani, és de Bombai, encara que ha residit a Barcelona, ​​Espanya,  durant més de trenta anys. Va estudiar arquitectura durant un breu espai de temps, abans de canviar el rumb de la seva vida professional.

Al 2003, l’Ashit va decidir deixar el negoci familiar a la indústria pesquera i va emprendre un viatge ambiental a través de l’agricultura ecològica.

Desitjava introduir-se al món orgànic, utilitzant els recursos naturals de la Terra. El viatge es va iniciar amb l’ús d’un derivat existent (fibra de coco, bonote…) sense fer malbé la vida silvestre ni esgotar els emblemàtics aiguamolls de les torberes, aprofitant alhora els grans atributs de les plantes i la natura per a la natura,  reduint l’impacte ambiental. A més, gaudia treballant amb els tranquils treballadors de l’agricultura, pels quals sent una gran estima, i després de diversos mesos de recerca, proves rigoroses i innombrables històries d’èxit, l’Ashit va descobrir per si mateix les veritables meravelles de l’agricultura sostenible sense torba amb substrats de substrat de coco. Així va néixer Simply Organic S.L.

Establert al 2003, Ashit i el seu equip d’experts en medi ambient treballen en estreta col·laboració, entre l’oficina central al Masnou (prop de Barcelona) i Tuticorin, al sud-est de l’Índia.

LA TEVA HISTÒRIA D'ÈXIT

Ara que ja coneix la nostra història d’èxit, ens agradaria conèixer-ne la seva.

Ja sigui que cultivi grans quantitats de flors o que sigui una persona amb bona mà per a les plantes i cultivi un UGro Slab de plantes al jardí. O potser acabeu d’arribar a la nostra comunitat UGro cultivant uns quants tomàquets? On sigui que es trobi i independentment del que cultivi, poseu-vos en contacte amb nosaltres, volem escoltar les vostres històries d’èxit

COMPARTIU LA SEVA HISTÒRIA D’ÈXIT O UNI-VOS A LA NOSTRA COMUNITAT

 

COMPARTIU LA SEVA HISTÒRIA D’ÈXIT