ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SIMPLY ORGANIC S.L.

Používáním webové stránky Simply Organic S.L. souhlasíte s našimi Zásadami ochrany osobních údajů a Zásadami používání souborů cookie.

1.1. Kdo jsme

Jsme Simply Organic S.L. (IČ ESB 63136659 se sídlem Carrer De Barcelona 28, El Masnou, Barcelona, ​​​​Španělsko, 08320). Tyto zásady popisují, jak používáme vaše osobní údaje.

Respektujeme vaše soukromí a vážíme si důvěry, kterou v nás vkládáte, když s námi sdílíte své osobní údaje. Tyto zásady stanoví, jak jako správce údajů shromažďujeme, zpracováváme, používáme a zveřejňujeme vaše osobní údaje, proč je používáme, s kým je sdílíme, práva, na která můžete mít nárok, a vaše volby ohledně používání vašich osobních údajů.

Tyto zásady pokrývají naše používání vašich osobních údajů vyplývajících z používání této webové stránky a také z nákupu / používání našich produktů a služeb. Máte-li jakékoli dotazy nebo potřebujete další objasnění, kontaktujte nás e-mailem na adresu office@simplyorganicsl.com nebo poštou na adresu Carrer De Barcelona 28 El Mansou, Barcelona Španělsko, 08320.

1.2. Vaše informace

1.2.1. SBĚR A VYUŽÍVÁNÍ DAT

Osobní údaje zahrnují jakékoli údaje, které vás mohou identifikovat jako osobu nebo mohou být použity ve spojení s jinými informacemi k vaší identifikaci.

Dodržujeme všechny platné zákony týkající se ochrany údajů a soukromí, včetně zákona o ochraně osobních údajů z roku 2018 a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

What we collectLawful basis for ProcessingHow we use it
Information that you actively give us to make a purchase: Your contact details including: your name, address, email address and phone number;Your bank account or credit/ debit card details; The product or service purchased.Performance of contract. We cannot perform our sales contract without this information.We use this information to:Provide our products and services;Manage and administer our services;Process your order; Take payment from or give you a refund;Help us ensure that our customers are genuine and to prevent fraud.
Information that you actively give us to subscribe to our newsletter, receive information or mailings:Your name and email address.Consent. You must provide Consent to sign up to our mailing lists.You can withdraw this Consent at any time. Please see below section 4 for more information.Provide our products and services;Help us ensure that our customers are genuine and to prevent fraud; Send news on our offers, great value products and inspiring agricultural, planting and growing or gardening projects.
Information that you actively give us to sign up for a prize draw or competition:Your contact details including: your name, address, email address and phone number (this may include your social media account if that’s the way you communicate with us);Legitimate Interest. We need this information to administer any prize draw competitions. Each competition will have Terms and Conditions, please consult them with any further questions.Provide our products and services;Manage and administer prize draws, competitions and our services;Take payment from or give you a refund;Help us ensure that our customers are genuine and to prevent fraud.
Information when you communicate with us whether in person, through our website or via email, over the phone, through social media or via any other medium, including:Your contact details including: your name, address, email address and phone number (this may include your social media account if that’s the way you communicate with us);The details of your communications with us (including call recordings);The details of our messages to you.Legitimate Interest. We cannot answer your communicatio n without this information.We use this information, including to:Answer any issues or concerns;Monitor customer communications for quality and training purposes;Develop new products and services;Improve our products and services;Personalise our products and services;Regulatory compliance;
Information that we collect through your use of our website including:Device information such as operating system, unique device identifiers, the mobile network system;Hardware and browser settings;Date and time of requests;The requests you make;The pages you visit and search engine terms you use;IP address.Recordings of screen interactions and heatmaps.Legitimate Interest. We use this information to deliver quality service and tailor your experience.We use this information to:Provide our products and services;Develop new products and services;Improve our products and services;Personalise our products and services;Identify issues with the website and user’s experience of it;Make improvements to the user experience;Manage and administer our systems;Monitor the way our website is used.
Information that we collect incidentally from other sources or public sources, including:Information available in the media;Information presented on our social media timelines;Information collected by security systems;Legitimate Interest. We use this information to deliver quality service.We use this information, including to:Maintain market awareness;Build and maintain social media branding;Provide security to our sites;Fraud prevention and confirming your identity.
Information received from credit reference agencies.Performance of contract. We cannot perform our sales contract without this informationFraud prevention and confirming your identity.

Simply Organic S.L vědomě neshromažďuje údaje od žádné osoby mladší 18 let bez dozoru. Pokud je vám méně než 18 let, nesmíte používat web Homebase ani nám předávat žádné osobní údaje, pokud nemáte souhlas rodiče nebo opatrovníka a nejste pod jejich dohledem.

1.2.2. ZÁKONNÉ POŽADAVKY

Vaše osobní údaje mohou být také zpracovávány, pokud je to nezbytné na základě přiměřené žádosti donucovacího nebo regulačního orgánu nebo agentury nebo k obraně právních nároků. Nevymažeme osobní údaje, pokud jsou relevantní pro vyšetřování nebo spor. Bude nadále uložen, dokud nebudou tyto problémy zcela vyřešeny.

1.2.3. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE INFORMACE

Vaše údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak to bude přiměřeně nutné. Bude to záviset na faktorech, jako je to, zda máte nějaké nevyřízené nákupy nebo zda jste interagovali s nedávnými nabídkami.

1.2.4. INFORMACE, KTERÉ SDÍLÍME

Existují určité okolnosti, kdy můžeme předávat vaše osobní údaje dodavatelům, poskytovatelům služeb a dalším stranám.

 • Můžeme sdílet informace o vás s ostatními členy naší skupiny společností, abychom mohli poskytovat ty nejlepší služby v celé naší skupině. Jsou povinni uchovávat vaše údaje v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.
 • Můžeme také sdílet vaše údaje s určitými smluvními partnery nebo poskytovateli služeb, kteří nám pomáhají při poskytování produktů a služeb, které vám dodáváme, účastní se losování o ceny a soutěží, které pořádáme, nebo poskytují další služby, které nám pomáhají s našimi každodenními operacemi. Mohou pro nás zpracovávat vaše Osobní údaje, například pokud využíváme marketingovou agenturu. Mezi další příjemce/poskytovatele služeb patří výrobci, poskytovatelé logistiky/doručování, reklamní agentury, IT specialisté, poskytovatelé databází, specialisté na zálohování a obnovu po havárii nebo poskytovatelé e-mailu. Naši dodavatelé a poskytovatelé služeb budou muset splňovat naše standardy zpracování informací a zabezpečení. Údaje, které jim poskytujeme, včetně vašich údajů, budou poskytovány pouze v souvislosti s výkonem jejich funkce.
 • Vaše údaje můžeme také sdílet s určitými třetími stranami. Uděláme to buď tehdy, když obdržíme váš souhlas, nebo protože je potřebujeme, abychom viděli vaše informace, abychom vám mohli poskytovat produkty nebo služby. Mezi ně patří úvěrové referenční agentury, databáze pro boj proti podvodům, screeningové agentury a další partneři, se kterými obchodujeme.

Vaše osobní údaje mohou být v určitých situacích předány organizacím jiných třetích stran

 • Pokud diskutujeme o prodeji nebo převodu části nebo celého našeho podnikání – informace mohou být předány potenciálním kupujícím za vhodných podmínek důvěrnosti;
 • Pokud dojde k naší reorganizaci nebo prodeji, mohou být informace převedeny na kupujícího, který vám může nadále poskytovat služby;
 • Pokud nám to ukládá zákon nebo jakýkoli regulační kodex nebo praxe, kterou dodržujeme, nebo pokud nás požádá jakýkoli veřejný nebo regulační orgán – například policie;
 • Pokud hájíme právní nárok, vaše informace mohou být převedeny podle potřeby v souvislosti s obhajobou takového nároku

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny, pokud jsou anonymizovány a agregovány, protože za takových okolností informace přestanou být osobními údaji.

1.2.5. KDE BUDOU VAŠE INFORMACE UCHOVÁVÁNY

Naše kanceláře sídlí v Barceloně (El Masnou), Španělsko a vaše data budou uchovávána na serverech/systémech přístupných této kanceláři. 

Údaje budeme předávat pouze do jurisdikcí mimo oblast působnosti evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), kde jsou zavedena příslušná ochranná opatření stanovená v GDPR.

Rádi vám poskytneme kopie standardních smluvních doložek schválených regulátorem, které si od nás můžete vyžádat pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

1.3. Vaše práva

1.3.1. PRÁVA PŘEDMĚTU ÚDAJŮ

Níže uvádíme práva, která máte ohledně svých údajů, a způsob, jak je můžete použít.

Tato práva se uplatní pouze za určitých okolností. Některá z těchto práv nebudou k dispozici, pokud mezi námi existují nevyřízené smlouvy, pokud jsme ze zákona povinni uchovávat informace nebo pokud jsou informace relevantní pro právní spor.

Obvykle na žádosti odpovíme nebo zakročíme (podle potřeby) do jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti. Tuto lhůtu lze v případě potřeby prodloužit o další 2 měsíce s ohledem na složitost nebo počet žádostí. Pokud tomu tak je, dáme vám vědět do jednoho měsíce od vaší původní žádosti.

Obecně platí, že požadované informace nebo akce budou poskytnuty zdarma. Pokud jsou však žádosti zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené (nebo se svou povahou opakují), můžeme účtovat poplatek (nebo alternativně odmítnout se žádostí zabývat).

Je důležité, abychom zajistili, že osobní právo vykonává správná osoba. Proto vás možná budeme muset požádat o informace, abychom mohli ověřit vaši identitu před zpracováním vaší žádosti. To může zahrnovat žádost o potvrzení určitých údajů, které o vás uchováváme (jako je PSČ nebo první řádek vaší adresy), nebo o poskytnutí dokladu totožnosti.

Máte právo vznést následující typy žádostí ohledně osobních údajů, které o vás Simply Organic S.L uchovává:

 • Právo na přístup (žádosti subjektu o přístup) – právo vyžádat si kopii osobních údajů (pokud existují), které o vás máme, a podpůrné informace vysvětlující, jak jsou vaše osobní údaje používány.
 • Právo na opravu – právo požadovat, abychom opravili nepřesné nebo neúplné Osobní údaje, které se vás týkají.
 • Právo na výmaz (právo být zapomenut) – právo v některých situacích na výmaz vašich osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování – právo v některých situacích požadovat, abychom osobní údaje, které jste nám poskytli, nepoužili (např. pokud se domníváte, že jsou nesprávné). Toto je myšleno jako dočasné právo, dokud nebude vyřešen nebo odstraněn důvod takového omezení.
 • Právo na přenositelnost údajů – právo v některých situacích požadovat, abychom předali vaše údaje vám nebo jinému subjektu.
 • Právo vznést námitku – právo vznést námitku proti určitému zpracování vašich osobních údajů (pokud nemáme převažující závažné důvody pro pokračování ve zpracování) a právo vznést námitku proti přímému marketingu/profilování Za určitých okolností budeme zproštěni povinnosti reagovat na určité žádosti. Tyto výjimky využijeme v přiměřeném rozsahu.

Dozorčí orgán pro ochranu údajů ve Španělsku ¿Kde a kdo Úřad komisaře pro informace. Mají informace o vašich právech a o tom, jak je vymáhat, stejně jako o postupech pro stížnosti.

1.4. Jak nás kontaktovat

1.4.1. SPOJIT SE S NÁMI JE SNADNÉ

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad, kontaktujte naši kancelář na adrese office@simplyorganicsl.com.

Pokud chcete být odstraněni z marketingového seznamu Simply Organic? kontaktujte naši kancelář na adrese office@simplyorganicsl.com.

1.5. Změny zásad

Tyto zásady se mohou čas od času změnit a budou zveřejněny zde. Doporučujeme vám tuto oblast často navštěvovat, abyste zůstali v obraze.

1.6. Další zásady 

1.6.1. COOKIES

Naše webová stránka používá cookies, což jsou textové soubory, které obsahují malé množství informací, které může webová stránka také odeslat a uložit na váš počítač nebo zařízení prostřednictvím vašeho prohlížeče. Soubory cookie můžeme používat k tomu, abychom vám poskytli například přizpůsobené informace z našich webových stránek, aby byly naše webové stránky uživatelsky přívětivější. To může zahrnovat například zapamatování vašeho poštovního směrovacího čísla, abyste jej nemuseli znovu zadávat pokaždé, když kontrolujete skladové zásoby u položky, o kterou máte zájem.

Kromě toho nám soubory cookie umožňují porozumět tomu, kdo viděl jaké stránky a reklamy, určit, jak často jsou konkrétní stránky navštěvovány, a určit nejoblíbenější oblasti našeho webu.

Jsme povinni vám poskytnout jasné a úplné informace o souborech cookie, které na webu používáme, a získat váš souhlas s používáním souborů cookie. Abychom vyhověli těmto požadavkům, připravili jsme zásady pro soubory cookie, které stanoví informace o souborech cookie, podrobně popisují soubory cookie, které používáme, a poskytují informace o tom, jak soubory cookie na vašem počítači spravovat.

Používáním webových stránek Homebase a mobilních webových stránek souhlasíte s našimi zásadami používání souborů cookie a souhlasíte s používáním souborů cookie a podobných technologií námi a našimi pečlivě vybranými partnery třetích stran, jak je popsáno v našich zásadách používání souborů cookie. Pokud s takovým používáním nesouhlasíte, přečtěte si prosím část „Správa  souborů cookie“, kde najdete podrobnosti o tom, jak upravit nastavení.

Pro více informací o cookies, typech cookies, které používáme a jak je používáme, klikněte prosím na naše Zásady používání cookies zde.

1.6.2. BEZPEČNOST

Zavázali jsme se udržovat vaše osobní údaje v bezpečí. Máme zavedena vhodná fyzická, technická a administrativní opatření k ochraně vašich informací před náhodným nebo neoprávněným zničením, ztrátou, přístupem nebo změnou.

1.7. Slovník pojmů Správce dat

Osoba nebo organizace, která určuje, kdy, proč a jak zpracovávat Osobní údaje. Je odpovědný za stanovení postupů a zásad v souladu s GDPR. Jsme správcem všech osobních údajů týkajících se zaměstnanců naší společnosti a osobních údajů používaných v našem podnikání pro naše vlastní komerční účely.

1.7.1. OSOBNÍ DATA

Jakékoli informace identifikující Subjekt údajů nebo informace týkající se Subjektu údajů, které můžeme identifikovat (přímo nebo nepřímo) z těchto údajů samostatně nebo v kombinaci s jinými identifikátory, které vlastníme nebo k nim můžeme přiměřeně přistupovat. Osobní údaje zahrnují Zvláštní kategorie osobních údajů a Pseudonymizované osobní údaje, ale nezahrnují anonymní údaje nebo údaje, u kterých byla trvale odstraněna identita jednotlivce. Osobní údaje mohou být faktické (například jméno, e-mailová adresa, místo nebo datum narození) nebo názor na jednání nebo chování dané osoby.

1.7.2. SOUHLAS

Souhlas, který musí být svobodný, konkrétní, informovaný a musí být jednoznačným projevem přání Subjektu údajů, kterým svým prohlášením nebo jasným kladným jednáním vyjadřuje souhlas se Zpracováním osobních údajů, které se ho týkají.

1.7.3. OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM

Znamená zájem našeho podnikání o vedení a řízení našeho podnikání, abychom vám mohli poskytnout nejlepší službu/produkt a nejlepší a nejbezpečnější zkušenost. Ujišťujeme se, že před zpracováním vašich osobních údajů pro naše oprávněné zájmy zvážíme a vyvážíme jakýkoli potenciální dopad na vás (pozitivní i negativní) a vaše práva.

1.7.4. PLNĚNÍ SMLOUVY

Znamená zpracování vašich údajů tam, kde je to nezbytné pro provedení nákupní transakce nebo marketingové výzvy k akci na webu, jehož jste stranou a souhlasíte s ním.